Belevingsformules lagere school morsestrip

JoLige Morsestrip

Geschikt voor het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school

Wat is morse? Waar vindt deze communicatiecode zijn oorsprong? We gaan op een educatieve manier aan de slag met morse en leren het gebruiken. We gaan op wandel en gebruiken morse om met mekaar te communiceren.

Periode: het hele jaar door

In de namiddag is er tijd voor heerlijke pannenkoeken!

Deze formule reserveren