joli hoeve evenementen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geldend bij natuurkampen, workshops en andere activiteiten met inschrijving

Inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier bij de activiteit in te vullen. Indien je je inschrijft voor een activiteit, lees dan eerst grondig onderstaande informatie.

Wanneer ben je ingeschreven?

Inschrijven doe je via onze website (www.jolihoeve.be). De inschrijving voor een activiteit is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier en storting van de bijdrage.
Bij inschrijving wordt je automatisch doorgestuurd naar betalingssysteem. Na ontvangst van je inschrijving sturen wij een bevestigingsbericht. In overleg kan de bijdrage gestort worden op bankrekeningnummer: IBAN BE05 7340 40704 1975 van Natuurbelevingshoeve JoLi VZW, Terlindenstraat 1, 1670 Heikruis, met vermelding van de naam van de deelnemer en de naam van de activiteit.

Kortingen

Wij hanteren verschillende prijzen:

  • De standaardprijs (normaal tarief)
  • Korting via koepong (gemeente pepingen)

Extra voordeel

  • Een kamp bij Natuurbelevingshoeve Joli VZW voor -14-jarigen is fiscaal aftrekbaar. Natuurbelevingshoeve JoLi stuurt je automatisch een fiscaal attest via email in het daarop volgende jaar in mei.
  • Bepaalde ziekenfondsen geven korting aan onze programma’s. Vraag dit zelf na en wij leveren graag een attest van deelname af.

Inbegrepen in de prijs:

  • Alle activiteiten, excursies en ontspanningsactiviteiten,
  • Gebruik van het benodigde wetenschaps- en ander educatief materiaal,
  • Alle tussendoortjes, zonnecrème
  • Verzekering tijdens de activiteiten.

Annulatie

  1. Annulatie van het kamp vóór de start van het kamp

A) ZONDER medisch attest:

· Annulatie meer dan 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -10 euro administratiekosten.

· Annulatie vanaf 30 dagen tot en met 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

· Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen voor de start: 60% van het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten. *

· Annulatie minder dan 10 dagen voor de start: geen compensatie mogelijk*

* tenzij u zelf een vervanger voorziet, dan kan de inschrijving omgeboekt worden en wordt enkel de administratieve kost van 15 euro aangerekend.

B) MET medisch attest:

In geval van ziekte of ongeval: U bezorgt ons zo snel mogelijk een schriftelijke aanvraag inclusief doktersattest.

· Annulatie meer dan 60 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt integraal terugbetaald.

· Annulatie meer dan 30 dagen vóór de start: Het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

· Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen vóór de start: 80% van het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

· Annulatie vanaf 10 tot en met 30 dagen vóór de start: 80% van het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

· Annulatie minder dan 10 dagen voor de start: 60% van het deelnamegeld wordt terugbetaald -15 euro administratiekosten.

  2.    Annulatie tijdens het kamp: dit kan alleen met een doktersattest!

In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 3 werkdagen vanaf de eerste afwezigheid bereiken, samen met een doktersattest. Indien uw kind de kampweek later vervoegd, wordt er geen terugbetaling van de gemiste kampdagen vergoed.

·       Onderbreking op de 1e of 2e dag van het kamp: ‘verloren’ dagen worden terugbetaald – 15 euro administratiekosten.

·       Onderbreking op de 3e,4e of 5e dag van het kamp: geen compensatie mogelijk.

Wijzigingen

Natuurbelevingshoeve JoLi VZW behoudt het recht programma’s te wijzigen als omstandigheden, onafhankelijk van haar wil dit vereisen. Wanneer een activiteit om organisatorische redenen niet kan plaatsvinden, wordt het volledige bedrag teruggestort, zonder schadeloosstelling of intresten.

Beeldmateriaal

Tijdens de activiteiten van Natuurbelevingshoeve JoLi VZW  kunnen er beelden genomen worden, de vereniging zal het beeldmateriaal dat gemaakt wordt steeds met eerbied en respect behandelen. Tijdens het inschrijvingsproces zal Natuurbelevingshoeve JoLi VZW steeds toestemming vragen om tijdens initiatieven van de vereniging gericht beeldmateriaal te mogen maken en om deze gerichte beelden te mogen gebruiken.

Algemeen

Wanneer je inschrijft voor een activiteit, ga je automatisch akkoord met de voorwaarden zoals ze op deze pagina voorkomen.
Heb je nog vragen? Contacteer on via info@jolihoeve.be