JoLige bedrijven

JoLige Bedrijven

Ondernemingen zijn hoe langer hoe meer op zoek naar plaatsen of gelegenheden waar ze hun medewerkers kunnen trakteren op een andere beleving. Voor deze JoLige Bedrijven heeft Natuurbelevingshoeve JoLi heel wat in petto met een specifiek aanbod dat bestaat uit mogelijkheden om teamuitjes te organiseren enerzijds en om te vergaderen of te feesten anderzijds, en dat allemaal in het prachtige, natuurlijke en authentieke kader van het Pajottenland.